KOM'MIT het MVO platform van Vixia

 
     U bevindt zich hier: Vixia » Over Vixia » Vixia kans bv

Op de Millenerweg in Sittard is behalve Vixia BV ook Vixia Kans BV gevestigd.

 

Vixia Kans BV is het dochterbedrijf van Vixia. Ze heeft tot doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijke werk-leer-plek te bieden om hen zo makkelijker te kunnen laten instromen in regulier werk.

 

In opdracht van gemeenten Beek, Schinnen, Sittard/Geleen, Stein, UWV-werkbedrijf of andere organisaties kunnen wij cliënten een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden bij Vixia Kans BV. Zij worden dan te werk gesteld bij Vixia zelf in Sittard of bij een reguliere werkgever in de Westelijke  Mijnstreek. Deze plaatsing wordt betaald door de opdrachtgever. Ook blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de begeleiding en bemiddeling van de cliënt naar regulier werk en voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (ziekteverzuimbegeleiding).

 

Met de opdrachtgever en de medewerker worden afspraken gemaakt over de duur van de arbeidsovereenkomst bij Vixia Kans BV; en over de dingen die de medewerker in die periode gaat leren. Dat kunnen bepaalde soorten werkzaamheden zijn, maar ook zaken als op tijd te komen, wat zijn de bedrijfsregels, hoe ga je om met collega’s en je leidinggevende.

 

Als de cliënt bij Vixia zelf te werk is gesteld, zorgt Vixia wel voor de directe begeleiding op de werkplek. In dat geval zal de cliënt in de meeste gevallen beschut werken in de afdelingen van Vixia die verschillende vormen van dienstverlening aanbieden in de Westelijke Mijnstreek: groenvoorziening, schoonmaakdienst, catering of business post.

 

Afhankelijk van het soort werk is daarbij het behalen van bepaalde certificaten mogelijk of zelfs verplicht. Vixia voert bijvoorbeeld werkzaamheden uit in de groenvoorziening bij de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Voor de medewerkers betekent dat, dat zij onder meer het certificaat “Veilig werken langs de weg” moeten behalen.

 

Doordat mensen dus via Vixia Kans BV in allerlei opzichten “leren werken”, krijgen de reguliere werkgevers vervolgens te maken met medewerkers met een behoorlijk start-niveau.